Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά σχετικά με τις δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στα γραφεία της ΟΣΜΕ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 - 15:30.


Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε)

Μενάνδρου 51 (2ος όροφος), ΤΚ 10437, Αθήνα.

210 52 26 057 - 210 52 41 683

osmefed@gmail.com

Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Ο.Σ.Μ.Ε.